Lokata 3 na 3

„Lokata 3 na 3″

3,00%

Oprocentowanie stałe w stosunku rocznym na okres 3 miesięcy

Minimalna kwota terminowej lokaty oszczędnościowej:
1.000,00 zł

Lokata nieodnawialna

Odsetki od terminowej lokaty oszczędnościowej dopisywane są po upływie okresu zadeklarowania.

Pełny zakres informacji i szczegółowe warunki przyjmowania „LOKATY 3 na 3” zawiera Regulamin lokaty dostępny w lokalach Banku.