FI – Lokata SGB

  • Możliwość udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród
  • Możliwość deponowania środków na 3 i 6 miesięcy ze zmiennym oprocentowaniem
  • Minimalna kwota lokaty już od 500 PLN
  • Brak opłaty za otwarcie rachunku lokaty

Środki zgromadzone na Terminowej lokacie oszczędnościowej „Lokata SGB” gwarantowane są zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym