I Oddział w Malborku

Adres: 82-200 Malbork, Ul. 17 Marca 32

Kasy: 55 270 32 27; 55 246 96 17; 55 246 96 18

RB: 55 270 32 08; 55 246 96 19

ROR: 55 270 32 09; 55 246 96 21; 55 246 96 21

Kredyty: 55 270 32 07; 55 246 96 22; 55 246 96 23

Kredyty Gosp.: 55 270 32 24; 55 246 96 24

e-mail: 1o_malbork@bs-malbork.com.pl

I Oddział w Malborku prowadzi obsługę Klientów :

od poniedziałku do piątku w godz.: 900 –  1630