| Infolinia

Infolinia Banku Spółdzielczego w Malborku działa pod nr tel.
55 270-32-06.
Zastrzeganie usług elektronicznych i kart płatniczych:
W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia środka identyfikacji elektronicznej lub nieuprawnionego dostępu do środka identyfikacji elektronicznej, posiadacz/użytkownik powinien niezwłocznie,  telefonicznie zastrzec ten środek, podając swoje dane personalne.
Powyższego zastrzeżenia można dokonać całą dobę, przez siedem dni w  tygodniu pod numerem telefonu (rozmowy są nagrywane):
1)   w Banku Spółdzielczym w Malborku – tel. 55 270-32-06.
W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty, posiadacz karty/użytkownik karty powinien niezwłocznie,  telefonicznie zastrzec kartę, podając swoje dane personalne.
Powyższego zastrzeżenia można dokonać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu (rozmowy są nagrywane):
1) z kraju – tel. 22 515-31-50;
2) z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50.
System zastrzegania kart: zastrzegan.pl,       tel. 828 828 828
Formularz reklamacyjny karty do pobrania w menu „Informacje inne – Reklamacje”
Pamiętaj!
  • Szybkie zastrzeżenie karty zapobiegnie szkodom, jakie może spowodować użycie jej przez osoby nieuprawnione.
  • Nigdy nie przechowuj karty razem z PIN-em. Nie zapisuj również
    PIN-u na karcie, aby osoba niepowołana nie mogła z niej skorzystać.
  • Numer PIN możesz zmienić w dowolnym bankomacie.
  • Możesz ubezpieczyć się od nieuprawnionego użycia karty. W  przypadku obciążenia rachunku Twojej karty przez osobę nieuprawnioną w ciągu 72 godzin przed zastrzeżeniem zyskujesz gwarancję pokrycia szkody do wysokości 150 EUR. Obciążenia rachunku karty w wysokości powyżej 150 EUR dokonane przed zastrzeżeniem karty pokrywa Bank (na mocy Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych), który przejmuje również całą odpowiedzialność za transakcje dokonane po zastrzeżeniu karty.
  • W terminie siedmiu dni od telefonicznego zgłoszenia zastrzeżenia musisz udać się do Oddziału Banku w celu złożenia zastrzeżenia w formie pisemnej.