KI – Konsumencki kredyt z polisą

Wysokość udzielonego kredytu jest uzależniona od oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Okres kredytowania liczony jest od dnia udzielenia kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami, nie może przekraczać 60 miesięcy.

Okres kredytowania: do 5 lat

Kwota kredytu: 1.000,00 – 100.000,00 zł