KI – Lokata SGB

  • Możliwość deponowania środków na 3 i 6 miesięcy ze zmiennym oprocentowaniem
  • Możliwość udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród
  • Każda lokata 3 miesięczna bierze udział w jednym losowaniu, natomiast lokata 6 miesięczna bierze udział w losowaniu dwa razy
  • Minimalna kwota lokaty już od 500 PLN
  • Brak opłaty za otwarcie rachunku lokaty

Środki zgromadzone na Terminowej lokacie oszczędnościowej „Lokata SGB”  gwarantowane są zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym