KI – Terminowa lokata oszczędnościowa WIBID 1M

  • Jasne i przejrzyste zasady ustalania oprocentowania
  • Zmienne oprocentowanie oparte na stawce WIBID 1M
  • Oprocentowanie oparte na stawce WIBID 1M obowiązującej na ostatni dzień  roboczy miesiąca poprzedzającego bieżący miesiąc pomnożoną przez współczynnik 0,60.
  • Oprocentowanie obowiązuje od pierwszego dnia bieżącego miesiąca
  • Oprocentowanie uzależnione od zmian rynkowych stóp procentowych
  • Minimalna kwota lokaty już od 500 PLN
  • Możliwość wyboru lokaty odnawialnej– automatyczne odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku
  • Brak opłaty za otwarcie rachunku lokaty

Środki zgromadzone na Terminowej lokacie oszczędnościowej w PLN gwarantowane są zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym