Oddział w Młynarach

Adres: 14-420 Młynary, Ul. Konopnickiej 2

Tel.: /55/ 248 60 11, /55/ 270 32 17, fax: /55/ 248 61 91

e-mail: o_mlynary@bs-malbork.com.pl

Oddział w Młynarach prowadzi obsługę Klientów :

od poniedziałku do piątku w godz.: 730 – 1500