Reklamacje

Bank Spółdzielczy w Malborku w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje, iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem,  a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

Bank Spółdzielczy w Malborku w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje, iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem, a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

Bank Spółdzielczy w Malborku w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje, iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem, a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich,  ul. Kruczkowskiego 8, 00-380  Warszawa,
https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

Pliki do pobrania:

– Zasady składania i rozpatrywania reklamacji/skarg/wniosków w Banku Spółdzielczym w Malborku

– Formularz reklamacji dla osób fizycznych

– Formularz reklamacji dla osób fizycznych prow. działalność gospodarczą

– Formularz reklamacji dotyczących kart

– Formularz reklamacji dotyczących kart dla os. fizycznych prow. działalność gosp.

– Formularz reklamacji ubezpieczenia

Informacja o czasowym skróconym terminie rozpatrywania niektórych reklamacji (zwiazane z COVID-19)