Lokata Letnia 5,50%

Lokata LETNIA

5,50%

Oprocentowanie stałe w stosunku rocznym na okres 6 miesięcy

Minimalna kwota terminowej lokaty oszczędnościowej:
1.000,00 zł

Lokata nieodnawialna

Możliwość założenia lokaty przez system eBankNet.

Odsetki od terminowej lokaty oszczędnościowej dopisywane są po upływie okresu zadeklarowania.