Umożliwiamy zawieszenie rat kredytowych

INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCÓW DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU

 Bank Spółdzielczy w Malborku umożliwia klientom, których dotknęły skutki koronawirusa SARS-CoV-2 zawieszenie spłaty zobowiązań kredytowych . Zainteresowani klienci mogą składać wnioski w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Oddziału obsługującego danego Kredytobiorcę.

 Odpowiedź na złożony wniosek przesłana zostanie na adres e-mail podany we wniosku, ewentualnie Bank skontaktuje się z wnioskodawcą telefonicznie.

 Za przeprowadzone czynności związane ze zmianą zasad spłaty zobowiązania kredytowego Bank nie będzie pobierał żadnej dodatkowej opłaty lub prowizji.

 W przypadku klientów indywidualnych można zawiesić spłatę rat kapitałowych i rat odsetkowych maksymalnie na okres 3 miesięcy (3 kolejno następujące po sobie rat zobowiązania kredytowego) nie później jak do 30.06.2020 r.

 W przypadku klientów instytucjonalnych można zawiesić spłatę rat kapitałowych i/lub rat odsetkowych od zobowiązania kredytowego na okres do 6 miesięcy nie dłużej jak do 30.09.2020 r.