„Tarcza Finansowa PFR 2.0” dla mikrofilm i MiŚP

Przedsiębiorco,

w bankowości elektronicznej uruchomimy możliwość złożenia wniosków o subwencje w ramach

Tarczy PFR 2.0

Instrukcja składania wniosku o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 w systemie bankowości elektronicznej.

Tarcza 2.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

 • Wniosek będzie można złożyć w bankowości elektronicznej, nawet jeżeli wniosek o Tarczę 1.0 był składany w innym banku.

 • Wnioski o subwencję można złożyć od 15 stycznia 2021r. do 28 lutego 2021r.

Szczegółowe zasady przyznawania subwencji znajdują się na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju, gdzie można znaleźć również wykaz branż podlegających programowi oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Skrócone zasady Programu Tarcza 2.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm

 • Przedsiębiorstwa działające w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności

 • Firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln euro

 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku

 • Kwota subwencji zależna o wielkości spadku przychodów:
  – 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów o 30-60%
  – 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów powyżej 60%

 • Maksymalna kwota subwencji to 324 000 zł

 • Możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku

 • Wartość programu to 6,5 mld zł

 • Okres wypłat subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju to 15 stycznia – 28 lutego

 • Wnioski składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 18 bankach

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm

 • Przedsiębiorstwa działające w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności

 • Firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro

 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku

 • Subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy)

 • Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika

 • Wartość programu to 6,5 mld zł

 • Okres wypłat subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju to 15 stycznia – 28 lutego 

 • Wnioski składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 18 bankach

Ważne!

W momencie składania wniosku konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby składającej wniosek do jednoosobowej reprezentacji firmy lub zgodnie z wzorem PFR pełnomocnictwo do złożenia wniosku podpisane zgodnie z reprezentacja firmy. Pełnomocnictwo musi być podpisane za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Instrukcja jak poprawnie wypełnić i podpisać Pełnomocnictwo znajduje się na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Więcej informacji?

Aby dowiedzieć się jak uzyskać wsparcie można zarejestrować się na bezpłatne szkolenie online.

Terminy szkoleń oraz link do rejestracji znajduje się na stronie PFR.

Powyższe zasady programu mają wyłącznie charakter informacyjny, a szczegółowa treść praw i obowiązków beneficjentów zostanie określona w umowie subwencji finansowej oraz regulaminie udzielania subwencji.