Władze Banku

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Malborku:

Zbigniew Puzio – Przewodniczący RN

Waldemar Jarosławski – Wiceprzewodniczący RN

Lech Popiołek – Sekretarz RN

Robert Dziwosz – Członek RN

Marek Iwaniuk – Członek RN

Jerzy Konarzycki – Członek RN

Andrzej Łowczak – Członek RN

Czesław Marchaj – Członek RN

Komitet Audytu Banku Spółdzielczego w Malborku:

Jerzy Konarzycki – Przewodniczący KA

Andrzej Łowczak – Członek KA

Marek Iwaniuk – Członek KA

Zarząd Banku Spółdzielczego w Malborku:

Bogusława Stryjewska – Prezes Zarządu

Monika Wioletta Kosmulska – Wiceprezes Zarządu

Stanisław Słomski – Wiceprezes Zarządu