Władze Banku

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Malborku:

Zbigniew Puzio                                 – Przewodniczący

Henryk Jarosławski                           – Wiceprzewodniczący

Czesław Marchaj                               – Wiceprzewodniczący

Lech Popiołek                                  – Sekretarz

Jerzy Konarzycki                               – Członek

Władysław Strąk                               – Członek

Jan Łowczak                                     – Członek

Marek Grabkowski                           – Członek

Krzysztof Tucholski                          – Członek

Grzegorz Ficek                                – Członek

Robert Dziwosz                                – Członek

Marek Iwaniuk                                  – Członek

Skład Komitetu Audytu:

Jerzy Konarzycki                              – Przewodniczący

Marek Iwaniuk                                  – Członek

Marek Grabkowski                            – Członek

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Malborku:

Bogusława Stryjewska                           – Prezes Zarządu

Monika Wioletta Kosmulska                   – Wiceprezes Zarządu

Stanisław Słomski                                 – Wiceprezes Zarządu