Bezpieczeństwo

WAŻNE

Wniosek o wsparcie w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dostępny jest wyłącznie po zalogowaniu do bankowości internetowej Banku. Bank nie wysyła pocztą elektroniczną wiadomości z prośbą o przejście do portalu Banku lub do bankowości internetowej i podania jakichkolwiek danych osobowych, danych logowania itd. Takie wiadomości są typowym przykładem „phishingu” i maja na celu wyłudzenie danych Klientów. Próby „phishingu” należy zgłosić pracownikowi Banku, najlepiej kontaktując się telefonicznie.

Pamiętaj, że:

  • Wniosek dostępny jest bezpośrednio po zalogowaniu do bankowości internetowej, Bank nie umożliwia składania wniosków przy pomocy innych stron internetowych.

  • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania aby złożyć wniosek.

  • Wysłanie wniosku będzie potwierdzone zgodnie z zasadami autoryzacji stosowanym w bankowości internetowej w naszym Banku.

Przypominamy, że w związku z udostępnieniem wniosku Bank nie prosi o podanie jakichkolwiek danych drogą e-mail lub SMS-ową.